Camlı ve Kompozit Kaplama

Kompozit Nedir?

 "Kompozit malzemeye, çok fazlı malzeme, çok bileşenli malzeme, donatılı malzeme de denmektedir. Farklı üstün özelliklere sahip bileşenlerin bir araya getirilmesindeki esas amaç, bileşenlerin yalnız başına sahip olamadıkları daha üstün özellikleri meydana getirmektir."

 "Kompozit malzeme  ile şu özellikler iyileştirilebilmektedir

 Mukavemetin artırılması

 Rijitliğin (katılık) artırılması

 Ağırlığın azaltılması

 Yorulma dayanımının artırılması

 Aşınma direncinin iyileştirilmesi

 Korozyon direncinin artırılması

 Yüksek sıcaklık mukavemetinin artırılması

 Isı iletiminin iyileştirilmesi veya ısıl direncin artırılması

 Akustik iletkenliğin (ses tutuculuğu) iyileştirilmesi

 Elektrik iletkenliğinin veya elektrik direncin iyileştirilmesi

 Görünümün güzelleştirilmesi (çekicilik)

Kaynak: https://dosya.sakarya.edu.tr/Dokumanlar/2013/422/472432768_kompozit_malzemeler_mekanigi_1-7.pdf Erişim Tarihi 29.04.2013